Език:
 

ЗА НАС

Здравейте,
Фирма ,,Бокс Ауто-09’’ ЕООД се занимава с производство на електроди за заваряване на пластмасови брони. Този продукт, с който искам да ви запозная, ще улесни работата на автосервизите, ще намали технологичното време за работа и ще намали разходите за ремонт на брони. Електродите се произвеждат от рециклирани автомобилни брони и малък процент суров материал според вида на пластмасата. Всеки от тях е с номерация от букви и цифри /pp, pe, pp epdm, pp epdm t10 и т.н./, която отговаря на номерацията на бронята, като при заваряване с топъл въздух се получава еднородна смес.
Разликите
Има фирми, които предлагат на пазара пръчки за заваряване на пластмаса, но те се произвеждат от суров материал и при тях не се получава еднородна смес, защото при автомобилните брони има много добавки към суровия материал.
Технологията
Технологията, която използваме, формата на електродите и цената ни позволяват да имаме най-добрия продукт на пазара.
Същност на процеса
Заваряваните краища се загряват от струя горещ въздух, а като допълнителен материал се използват пластмасови електроди от един и същи вид пластмаса /с широчина 0.6мм за външна обработка и 10мм за вътрешна обработка/.